Is uw IDEAL product vanwege de leeftijd geleidelijk aan vervanging toe?
Uw dealer heeft een interessant voorstel.

Bij de aanschaf van een nieuwe papiervernietiger of een snijnmachine ruilen wij uw oude machine in om voor een milieuverantwoorde verwijdering te zorgen. Ons producten kennen geen vervaldatum, maar er kunnen voldoende redenen zijn die een inruil rechtvaardigen.

01 vervangen van onderdelen

Het vervangen van onderdelen en accessoires bij in gebruik zijnde machines kan vanwege zakelijke redenen niet onbegrensd worden gegarandeerd. Alhoewel het mogelijk is oude machines te renoveren kan het zijn dat de thans geldende veiligheidsvoorschriften een renovatie niet meer toestaan.

02 hoge veiligheidsnormen

Voor papiervernietigers en snijmachines gelden zeer hoge veiligheidsnormen om bediener en overige personen te beschermen.

De nieuwe generatie IDEAL papiervernietigers zijn voorzien van het Safety Protection Systeem, afgekort SPS genoemd, Dit systeem bezit een electronisch gecontroleerde veiligheidsklep in de opening van het invoerkanaal, een dubbele motorbeveiliging, een eletronische deurbeveiliging en nog veel meer. Dit om maximale veiligheid tijden het gebruik te garanderen.

De nieuwe generatie IDEAL snijmachines zijn voorzien van het Safety Cutting Systeem. afgekort SCS genoemd. Dit systeem bezit een electronisch gecontroleerd tweehandig bedieningssyteem, een eenvoudig en veilig mes- en snijlijstwisselsysteem. Dit zonder dat er afdekkingen en andere veiligheidsonderdelen verwijderd dienen te worden.

03 Meer beveiliging van uw gegevens

Voldoet uw huidige machine nog wel aan uw wensen? Zo niet, dan is het nu wellicht  de tijd om uw oude machine te vervangen voor een nieuw model voor meer en verbeterde efficiency en bedieningsgemak.

Wilt u weten wat het alternatief is voor uw oude IDEAL apparaat selecteer dan het juiste type machine in onderstaande lijst.

Uw oude apparaat